Detalj från mälningen Glömt trädgård
Detalj från mälningen Glömt trädgård
2017
Oljefärg